Mới đây, tập đoàn Vingruop với rất nhiều các sản phẩm thành công trên thị trường về bất động sản lại cho ra một sản phẩm mới với tên gọi Vincity. Vậy Vincity là gì?Với mục tiêu phục vụ cho nhu cầu cuộc sống của người dân...

Thông tin đầy đủ về thương hiệu mang tên VinCity là thương hiệu bất động sản mới nhất của Tập đoàn Vingroup. Tập đoàn này đã phát triển vô cùng thành công hai thương hiệu chiến lược là bất động sản Vinhomes và bất động sản...

0972 443 454